نخستین صندوق قرض‌الحسنه در ایران

همراهان صندوق

مشارکت در قرض

اگر می‌خواهید با مالتان با خدا تجارت کنید، برای اطلاع از راه‌های مشارکت با افتخار در خدمتیم...

انواع تسهیلات صندوق

وام ازدواج

۲۰ میلیون تومان
۶۰ ماهه
  • هزینۀ ازدواج وام‌گیرنده (فقط بار اول)
  • هزینۀ ازدواج فرزند وام‌گیرنده

وام مسکن

۲۰ میلیون تومان
۶۰ ماهه
  • هزینۀ قرضِ ضمن اجاره (رهن) برای وام‌گیرنده
  • هزینه تعمیرات و یا خرید منزل شخصیِ وام‌گیرنده

وام فرزندآوری

۵ میلیون تومان
۳۶ ماهه
  • هزینه‌های جاری فرزندآوری
  • هزینه های جاری مراقبت از مادر و فرزند

وام درمان

۱۰ میلیون تومان
۳۶ ماهه
  • هزینه‌های درمان ضروریِ وام‌گیرنده
  • هزینه‌های درمان افرادِ تحت تکفلِ وی

وام خرید لبتاپ

۱۰ میلیون تومان
۳۶ ماهه
  • کمک هزینه خرید لب تاپ

درخواست قرض‌الحسنه

اگر از طلاب عزیز حوزه علمیه مشهد هستید و درخواست وام دارید با افتخار در خدمتیم...

درباره صندوق