نوبت ثبت نام بعدی 1 الی 10 خرداد 1403 می باشد. در صورت برخورداری از شرایط وام در بازه مذکور جهت ثبت نام مراجعه فرمایید:

(بدیهی است فقط در صورت وجود شرایط ذیل توفیق خدمت خواهیم داشت)

شرایط وام گیرنده:

1- طلاب مرد، متأهل، ایرانی و ساکن مشهد

2- اتمام سطح دو حوزه و تلبس دائم به لباس روحانیت

3- عدم اشتغال ثابت

4- ارائه مدارک مرتبط با وام و ضمانت معتبر

5- گذشتِ حداقل 6 ماه از تسویه وام قبلی بعلاوه میانگین مدت تاخیرها

6- دارا بودن یکی از شرایط زیر: (شرایط اختصاصی)

• استادان رسمی با حداقل سه سال سابقه تدریس فعال دروس اصلی حوزه

• طلاب رشته‌های تخصصی سطح سه و چهار

• طلاب ممتاز تحصیلی در دو سال متوالی یا سه سال متناوب پنج سال گذشته

• دارندگان پایان نامه‌ها و رساله‌های ممتاز حوزه (رتبه الف) تا 3 سال پس از دفاع

• محققان دارای قرارداد پژوهشی با مراکز علمی

• مبلغان طرح هجرت و روحانیان مستقر سازمان تبلیغات اسلامی

• مبلغان دارای پرونده تبلیغی رتبه سه و چهار، نخبگان تبلیغ و تبلیغ تخصصی در دفتر تبلیغات اسلامی

عناوین وام:

1- مسکن (خرید، ودیعه، تعمیرات)

2- ازدواج

3- درمان

4- خرید لب تاب

5- فرزندآوری